Εκτύπωση

Προγραμματισμός - γεωγραφική κατανομή για την υλοποίηση επιμόρφωσης Α? και Β? φάσης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας 1, 2 και 3 αντίστοιχα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Αναλυτικά ο προγραμματισμός και η γεωγραφική κατανομή των τμημάτων έχει ως εξής:

Χρονική διάρκεια Α?-Β? φάσης: 35ώρες
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 16 Φεβρουαρίου 2015 έως και 20  Φεβρουαρίου 2015
Ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων: 15:00 έως 20:35
Τόπος διεξαγωγής μαθημάτων: ΠΕΚ Κοζάνης, Μακρυγιάννη 22, 50100 Κοζάνη [Χάρτης]
Τμήματα: [ΑΒ1]

[ Διαύγεια ]