Το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Κοζάνης, στο πλαίσιο των δράσεων του, σκοπεύει να πραγματοποιήσει, με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς, επιμορφωτικά προγράμματα που θα απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία.

Προκειμένου να αναδειχθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και, με βάση αυτές, να σχεδιαστούν τα μελλοντικά επιμορφωτικά προγράμματα, κατασκευάστηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Τα συγκεκριμένα προγράμματα θα είναι εστιασμένα και προσανατολισμένα  να ανταποκρίνονται στις επιμορφωτικές και αναπτυξιακές ανάγκες, στα ενδιαφέροντα, στις επιθυμίες και στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών της Δ. Μακεδονίας. Τα  επιμορφωτικά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν ανεξάρτητα από τον κεντρικό επιμορφωτικό σχεδιασμό και θα επιδιώκουν την υποστήριξη του εκπαιδευτικού  έργου, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην περιφέρειά μας.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάζονται σε σχολικές μονάδες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών που ενεργοποιείται παρακάτω. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι εθελοντική και ανώνυμη, ωστόσο ιδιαίτερα ουσιαστική, καθώς ο παραπάνω σχεδιασμός δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί χωρίς τη συμβολή των ίδιων των εκπαιδευτικών.  Για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου απαιτείται ελάχιστος χρόνος. Στα θέματα ? ερωτήσεις δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις.

Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ανοιχτό εως τις 31/05/2017

                Για να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το ερωτηματολόγιο, πατήστε εδώ.

                Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ.

 

 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας

 

 

Scroll to top