Το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Κοζάνης και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και τις επιθυμίες των συμμετεχόντων/ουσών όπως εκφράστηκαν στα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν κατά το σεμινάριο της 23ης Ιανουαρίου 2018, προσκαλούν τους/τις Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας καθώς και τους/τις Προϊσταμένους/νες Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων στο δεύτερο για το τρέχον σχολικό έτος τετράωρο επιμορφωτικό σεμινάριο που συνδιοργανώνουν, με θέμα:

«Διεύθυνση Σχολικής Μονάδας και Διαμόρφωση Σχολικού Κλίματος, με έμφαση στη Διαχείριση Συγκρούσεων».

 

Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί διά ζώσης στην Κοζάνη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχίας), και μέσω τηλεκπαίδευσης στις πρωτεύουσες των άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων, την Παρασκευή 04 Μαΐου 2018, από ώρα 10:00-14:00.

Επιμορφωτής θα είναι ο αν. καθηγητής του Παν/μίου Δ. Μακεδονίας, εξειδικευμένος επιστήμονας στο αντικείμενο, Γιώργος Ιορδανίδης.

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση παρακολούθησης του σεμιναρίου είναι η μη παρακώλυση της λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας.

Στους συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί συνολική βεβαίωση παρακολούθησης που θα περιλαμβάνει και το σεμινάριο της 23ης Ιανουαρίου 2018.

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Πλαίσιο κειμένου: Ο Διευθυντής του Π.Ε.Κ. Κοζάνης


Ιωάννης Γκανάκας
Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ02

            Οι χώροι επιμόρφωσης στις άλλες Περ/κές Ενότητες θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 30/04/2018.

Ο Διευθυντής του Π.Ε.Κ. Κοζάνης

Ιωάννης Γκανάκας

   Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ02

Scroll to top