Οι εκπρόσωποι των διδασκόντων για το Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Κοζάνης που προέκυψαν μετά την εκλογική διαδικασία της 24/09/2015 είναι οι εξής:

Τακτικά μέλη:

1. Βασιλειάδου Σουλτάνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε., κλάδου ΠΕ70 με έδρα την Κοζάνη, ως εκπρόσωπος των διδασκόντων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Κοφίδου Αγγελική, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ05 Δυτικής Μακεδονίας, ως εκπρόσωπος των διδασκόντων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Αναπληρωματικά μέλη:

1. Νάτσης Πέτρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε., κλάδου ΠΕ11 με έδρα την Κοζάνη, ως εκπρόσωπος των διδασκόντων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Γκανάκας Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε., κλάδου ΠΕ02 με έδρα την Κοζάνη, ως εκπρόσωπος των διδασκόντων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 13:30 θα διεξαχθούν οι εκλογές των αιρετών μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ Κοζάνης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του, στην οδό Μακρυγιάννη 22 στην πόλη της Κοζάνης.

Σας ενημερώνουμε ότι κανένα μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου δεν αμείβεται, όπως επίσης ότι δεν υπάρχει αποζημίωση για τις μετακινήσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να απευθυνθείτε στην γραμματεία του ΠΕΚ Κοζάνης.

Την Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2014 ώρα 13:30 θα διεξαχθούν οι εκλογές των αιρετών μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ Κοζάνης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του, στην οδό Μακρυγιάννη 22 στην πόλη της Κοζάνης.

Σας ενημερώνουμε ότι κανένα μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου δεν αμείβεται, όπως επίσης ότι δεν υπάρχει αποζημίωση για τις μετακινήσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να απευθυνθείτε στην γραμματεία του ΠΕΚ Κοζάνης.

Την Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2016 ώρα 13:00 θα διεξαχθούν οι εκλογές των αιρετών μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ Κοζάνης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του, στην οδό Μακρυγιάννη 22 στην πόλη της Κοζάνης.

Σας ενημερώνουμε ότι κανένα μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου δεν αμείβεται, όπως επίσης ότι δεν υπάρχει αποζημίωση για τις μετακινήσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να απευθυνθείτε στην γραμματεία του ΠΕΚ Κοζάνης.

Scroll to top