Οι εκπρόσωποι των διδασκόντων για το Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Κοζάνης που προέκυψαν μετά την εκλογική διαδικασία της 24/09/2015 είναι οι εξής:

Τακτικά μέλη:

1. Βασιλειάδου Σουλτάνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε., κλάδου ΠΕ70 με έδρα την Κοζάνη, ως εκπρόσωπος των διδασκόντων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Κοφίδου Αγγελική, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ05 Δυτικής Μακεδονίας, ως εκπρόσωπος των διδασκόντων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Αναπληρωματικά μέλη:

1. Νάτσης Πέτρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε., κλάδου ΠΕ11 με έδρα την Κοζάνη, ως εκπρόσωπος των διδασκόντων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Γκανάκας Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε., κλάδου ΠΕ02 με έδρα την Κοζάνη, ως εκπρόσωπος των διδασκόντων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 

Scroll to top