Διευθυντής

Ντίνας Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Υποδιευθύντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ποζουκίδης Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών

Υποδιευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μούσιου-Μυλωνά Όλγα, Σχολική Σύμβουλος κλάδου ΠΕ70, της 1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας
Scroll to top