Διευθυντής

Μπέσσας Δημήτριος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Υποδιευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Χατζηλαζαρίδης Λάζαρος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη

Υποδιευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σπυρίδης Ηρακλής, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 1ης Περιφέρειας Ν. Φλώρινας
Scroll to top