Διευθυντής

Ντίνας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.

Υποδιευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δάρδας Αναστάσιος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01 Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη

Υποδιευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μούσιου-Μυλωνά Όλγα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ70 1ης Περιφέρειας Ν. Φλώρινας από 03-09-2003 έως 12-01-2004
Ντάγκας Ευάγγελος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 Π.Ε. Ν. Κοζάνης από 13-01-2004
Scroll to top