Σημαίες Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Κοζάνης about
trans
2008-2009
# Πρόγραμμα Έναρξη Λήξη
1 Εισαγωγική επιμόρφωση, Α' φάση 25-08-2008 12-09-2008
2 Εισαγωγική επιμόρφωση, B', Γ' φάση 09-10-2008 17-10-2008
2007-2008
# Πρόγραμμα Έναρξη Λήξη
1 Εισαγωγική επιμόρφωση, Α' φάση 15-10-2007 30-10-2007
2 Εισαγωγική επιμόρφωση, B', Γ' φάση 06-02-2008 27-02-2008
3
2006-2007
# Πρόγραμμα Έναρξη Λήξη
1 Εισαγωγική επιμόρφωση, Α' φάση 06-11-2006 01-12-2006
2 Εισαγωγική επιμόρφωση, B' φάση 26-02-2007 08-03-2007
3 Εισαγωγική επιμόρφωση, Γ' φάση 25-04-2007 26-04-2007
2005-2006
# Πρόγραμμα Έναρξη Λήξη
1 Εισαγωγική επιμόρφωση, Α' φάση 24-11-2005 16-12-2005
2 Εισαγωγική επιμόρφωση, B' φάση 20-02-2006 20-03-2006
3 Εισαγωγική επιμόρφωση, Γ' φάση 10-04-2006 11-04-2006
2004-2005
# Πρόγραμμα Έναρξη Λήξη
1 Εισαγωγική επιμόρφωση, Α' φάση
2 Εισαγωγική επιμόρφωση, B' φάση
3 Εισαγωγική επιμόρφωση, Γ' φάση

2003-2004
# Πρόγραμμα Έναρξη Λήξη
1 Εισαγωγική επιμόρφωση, Α' φάση
2 Εισαγωγική επιμόρφωση, B' φάση
3 Εισαγωγική επιμόρφωση, Γ' φάση

© 2003-2005 ΠΕΚ Κοζάνης
Τελευταία ενημέρωση: 23/06/2009 - 06:05:53